Guud ahaan, waxaad filan kartaa in iskuulka la tago, xitaa marka lagu jiro cimilo daran. Haddii aad diidan tahay go’aanka degmada ee ah in iskuulka la tago maalin aad rumaysan tahay in cimiladu halis tahay, ilmahaaga guriga waad ku haysan kartaa. Fadlan wac khadka maqnaanshaha iskuulka si aad ugu sheegto maqnaanshaha. Maqnaanshaha waa lagaa dhaafi doonaa.

BAAJINTA ISKUULKA IYO HORE U SII DAYNTA

 

Baajin Iskuul
Maamuleyaasha iskuulada waxay tixgeliyaan is biirsashada barafka iyo dabaysha daran markay go’aaminayaan in iskuulka latago. Haddii hay’adda cimilada Maraykanka saadaaliso in dabaysha daran gaarayso ama ka hoos marayso -35F (Eber ka hoos), waa suurogal in iskuulka la baajiyo. Waxaan isku deyeynaa inaan gaarno go’aan ugu dambayn 5:30 subaxii kadib markaan sahamino xaaladaha, eegno riboodhka cimilada,lana tashano shirkadaha gaadiidka.

Hore u sii Deyn
Lagama yaabo in iskuulka hore loo fasaxo, gaadiidka ardayda qaada oo adag awgiis. Hase yeeshee, haddii duufaantu sii xumaato, kormeeraha iskuuladu wuxuu go’aamin karaa inuu iskuulada hore u xiro. Shaqaalaha iskuulka ayaa go’aamin doona wixii loo gaaro 11:00 subaxnimo.

  • Fasax Maalin-Badhkeed : Cunto waa la bixinayaa, iskuulkana waxaa loo fasaxayaa sidii caadiga ahayd, ilmaha waaweyn baa guriga imanaya marka hore si ay guriga ugu sugaan kuwa yar-yar
  • Digniinta duufaanta iyo cimilooyinka kale ee daran: Basaska lama raaci doono ardaydana iskuulka ayey ku sugnaan doonaan

Laba-Saac kadib bilow
Haddii xaaladu sababto in laba saac-kadib la bilaabo, qoysaska waxaa loola socodsiin doonaa sida hoos ku qeexan. Iskuulwalba wuxuu bilaabmi doonaa laba saac kadib waqtigii caadiga ahaa; fasaxuna wuxuu dhici doonaa waqtigii caadiga ahaa.

Barnaamijyo, ciyaaro, xaflado
Markii iskuulada la xiro, dhamaan qorshayaashii gelinka dambe/fiidnimo ee waxabarsho, ciyaaro waa la baajiyaa (sida ciyaaraha dhalinta, barnaamijyada caruurta, iyo waxbarashada dadka waaweyn). Barnaamijyada kale ee gaar ahaaneed ee lagu qabto dhismayaasha iskuulada iyana waa la baajinayaa.Buug-gacmedka qoysaska ee KIDSTOP ayaa sheegaya nidaamka fasaxa.

COMMUNICATIONS (xiriirka)

Haddii iskuulka la baajiyo ama la fasaxo goor hore, waxaan kuula soo socodsiin doonaa sida soo socota:

  • Telefoon/email: Waan ku soo wici doonaa/ama email-garayn anagoo isticmaalayna habka otomatika ah. Fadlan ka cusboonaysii macluumaadkaagga iskuulka ilmahaaga.
  • Online: markasta ooy suurogal tahay, macluumaadka gurmadka degedega ah, waxaa lagu soo dhejin doonaa bogga degmadda website, Facebook, iyo Twitter .
  • Baahin: Macluumaadka waxaa loo gudbin doonaa Raadiyeyaasha iyo Tvda waaweyn “Osseo District 279.”

Fadlan ha wicin iskuulka ilmahaaga inta lagu jiro xaaladda deg dega ah. Khadku wuxuu u furan yahay xaalada degdea ah keliya. Haddaad caawimo rabto, wac lambarka degmada: 763.391.7000

MASUULIYADDA WAALIDKA/MASUULKA

Qorshaha Qoyska Marka iskuulku baaqdo: 
Hubi in ilmahaagu yaqaanan waxay samayn lahaayeen haddii iskuulka la baajiyo. Ma yaqaanaan siday guriga ku iman lahaayeen si nabadgelyo ah haddii iskuulka la xiro?

Macluumaadka Ardayga xaalada degdega ah ee iskuulka: 
Ardayda waxaa loo dhiibi karaa oo keliya waalidiinta iyo masuuliyiinta ku qoran kaadhka ogolaanshaha iskuulka. Fadlan cusboonaysii macluumaadkaas.

Dhar ku haboon Cimilada: 
Fadlan u soo dir ilmahaaga iskuulka oo wata dhar ku haboon cimilada, sida, koodh, faragashi, koofiyad, iyo buudh. Ilmahaaga banaankaa loo saarayaa marka banaanka loo baxayo. Maamulaha iskuulka ayaa go’aaminaya in banaanka loo bixi karo iyo in kale haddii lays weydiiyo.

U DIYAARSANAANTA XAALAD DEGDEGA

Iskuulada Nawaaxiga Osseo waxay leeyihiin qorshe gurmad degdega oo dhamaystiran ayna la diyaariyeen hay’ado amaan, maamul Gurmad, iyo masuuliyiin caafimaadka dadweynaha ka socda. Tababaro ayaa lagu qabtaa joogto ah dhammaan dhismayaasha si loogu diyaariyo ardayda iyo shaqaalahaba xaalad degdeg ah.

Qorshaha degdega ahi wuxuu ku salaysan yahay afarta talaabooyin ee lagaga hortago dhammaan halisaha caalamiga ah si degdeg ahna loo fulin karo; Haddiiba ay dhacdo, maamulaha iskuulka ama kormeeraha iskuulada degmada ayaa fulin doona mid ka mida ficilada soo socda sidii loogu baahdo.

  • Daadgurayn: Dhammaan ardayda iyo shaqaaluhuba dhismaha way ka baxayaan. Haddii dhulka iskuulku aanu amaan ahayn, ardayda waxaa la geynayaa goob kale. 
  • Hoy la hayo*: Dhammaan ardayda iyo shaqaalaha waxaa loo kaxaynayaa dhismaha. Albaabada iyo daaqadaha banaanka waa la qufulayaa. Imaashaha dadweynahana waa la hakinayaa. Haddii walax halis ah lagu sii daayo deegaanka banaanka, meelaha hawada ka soo gasho waa la xirayaa si ku meel gaara si aan wasakhdu u soo gelin.
  • XIRID*: dhammaan ardayda iyo shaqaaluhuba waxay xiran doonaan albaabada iyo daaqadaha si amaana.Imaanshaha daweynahana waa la hakin si ku meel gaara.
  • Hoy Cimilada Daran: Dhammaan ardayda iyo shaqaalahaba waxaa loo kaxayn doonaa aag/hoy loo qorsheeyey oo dhismahaa dhexdiisa ah. Haddii cimilada darani dhacdo marka la baxayo, basasku inay daahaan baa dhici karta.

* Inta lagu jiro xayiraada xiritaanka dhismaha dadweynaha looma ogola inay soo galaan oo ay ku jiraan waalidku. Markii la qaado xayiraada, waa laguu ogolaanayaa inaad soo gasho dhismaha